23948sdkhjf

SAS redovisar miljardförlust

Under tisdagen presenterade SAS sin kvartalsrapport.

I rapporten skriver flygbolaget att de upplevt det högsta antalet passagerare sedan pandemin, men att arbetet med transformationsplanen SAS Forward, som presenterade den 22 februari, fortsätter.

Transformationsplan ska säkra långsiktig konkurrenskraft och förbättrad finansiell styrka. Utöver de tidigare kostnadsbesparingarna som SAS meddelat, strävar bolaget efter att omvandla cirka 20 miljarder svenska kronor i form av skuld och hybridobligationer till aktiekapital och avser också att ta in minst 9,5 miljarder i nytt eget kapital.

SAS FEBRUARI 2022–APRIL 2022

  • Intäkter: 7 048 (1 932) MSEK

  • Resultat före skatt (EBT): -1 557 (-2 331) MSEK

  • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster: -1 613 (-2 331) MSEK

  • Periodens resultat: -1 520 (-2 410) MSEK

  • Resultat per stamaktie: -0,21 (-0,35) SEK

De totala rörelsekostnaderna under kvartalet slutade på 7,8 miljarder kronor och de totala rörelseintäkterna landade på 7,0 miljarder kronor för kvartalet. De totala intäkterna ökade med 27 procent jämfört med första kvartalet, en förbättring med cirka 5,1 miljarder kronor jämfört med förra året, men fortfarande 31 procent lägre än andra kvartalet 2019.

Resultatet före skatt slutade på -1,6 miljarder kronor för kvartalet och bolagets likvida medel uppgick vid kvartalets slut till 8,5 miljarder kronor.

Trots den senaste positiva utvecklingen tyngs SAS fortsatt av en kostnadsstruktur som inte är konkurrenskraftig samtidigt som man möter en ökad konkurrens med väsentligt lägre kostnadsstrukturer än SAS. Under pandemin ådrog sig SAS också avsevärda skulder som ökade den redan högt belånade balansräkningen före covid-19. Dessutom har den senaste makroekonomiska utvecklingen (inklusive bränslepriser och valutaeffekter) och geopolitiska händelser negativ påverkan på SAS verksamhet och ökade kostnader. Mot bakgrund av dessa faktorer har SAS styrelse beslutat att en betydande omstrukturering är nödvändig, genom att implementera SAS Forward, för att SAS ska kunna bli lönsamt, säger Anko van der Werff vd och koncernchef i ett pressmeddelande.

Foto: SAS

Under kvartalet har SAS och Apollo tecknat avtal om charterproduktion under sommaren. SAS trafikprogram och kapacitet ökas i enlighet med kundernas efterfrågan, men trafikökningen begränsas av att effekterna av pandemin dröjer sig kvar.

– Hela flygbranschen har svårigheter kring återhämtningen, vilket också har konsekvenser för SAS. Under sommaren ser vi utmaningar kring allt från markbemanning på flygplatser till tillgång till utbildningsinstruktörer för utbildning av flygbesättning, och vi ser även fortsatt försenade flygplansleveranser. För att minimera risken för störningar och skapa mer stabilitet för kundernas sommarresor, har SAS efter kvartalets slut gjort vissa justeringar av trafikprogrammet för juni till augusti, säger Anko van der Werff.

NOVEMBER 2021–APRIL 2022

  • Intäkter: 12 593 (4 214) MSEK

  • Resultat före skatt (EBT): -4 154 (-4 246) MSEK

  • Resultat före skatt och jämförelsestörande poster:-4 234 (-4 258) MSEK

  • Periodens resultat: -3 962 (-4 443) MSEK

  • Resultat per stamaktie: -0,55 (-0,63) SEK

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.878