23948sdkhjf

Fortsatt kaos på Arlanda

Flygresandet fortsätter att återhämta sig snabbt och med över 2,6 miljoner resenärer i maj på Swedavias tio flygplatser sattes ett nytt rekord för en enskild månad sedan pandemin började, det framgår i ett pressmeddelande från Swedavia. Samtidigt växer köerna och med dem ett fortsatt kaos på bland annat Arlanda, men även på flygplatser runtom i Europa. 

På Arlanda tas terminal 4 i drift 15 juni samt ytterligare en säkerhetskontroll.  Den starka efterfrågan på flygresor förväntas fortsätta i juni och flera nya flyglinjer öppnar från Arlanda och Landvetter.

– Vi genomför en rad extraordinära insatser för att stärka bemanningen och öka genomströmningshastigheten vid våra säkerhetskontroller på Arlanda för att möta en fortsatt stark resenärsutveckling. Detta tillsammans med öppnandet av Terminal 4 och ytterligare en säkerhetskontroll den 15 juni kommer att ha effekt, men med fortsatt stigande resenärsvolymer kommer det trots detta att finnas en risk för längre köer än normalt på Arlanda vid vissa tidpunkter. På våra övriga nio flygplatser är situationen gällande köer normal för säsongen, säger Jonas Abrahamsson.

Av de totalt 2,6 miljoner resenärer i maj var 1 878 000 utrikesresenärer och 760 000 inrikesresenärer. Utrikesresandet minskade med 24 procent medan inrikesresandet minskade med 34 procent jämfört med maj 2019, före pandemin. I årstakt var dock den totala ökningen 492 procent i maj.

Stockholms Handelskammare uppmanar nu regeringen att tillsätta en krisgrupp, det meddelas i ett pressmeddelande. 

– Det är tydligt att många aktörer inte agerat tillräckligt snabbt och kraftfullt utan förlitat sig på sina invanda rutiner. Regeringen har än så länge stoppat huvudet i sanden och pekat på andra, men det duger inte när statens myndigheter och företag inte kan samarbeta, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd Stockholms Handelskammare.

Handelskammaren lägger också fram en rad förslag på hur sitautionen kan förbättras. Bland annat föreslår de: 

  • Ge Säkerhetspolisen, Länsstyrelsen och Transportstyrelsen i uppdrag att prioritera upp säkerhetsprövningar kopplade till samhällskritisk transportinfrastruktur.
  • Regelinventering på förordnings- och föreskriftsnivå med syfte att förenkla och förkorta säkerhetsprövnings- och säkerhetskontrollsarbete med bibehållen säkerhet.
  • Stockholmskommunerna och Arbetsförmedlingen måste aktivt leta bland arbetslösa efter lämpliga kandidater att börja arbeta på Arlanda. Obehörig personal bör anskaffas för att genomföra moment som inte kräver säkerhetsklassning, givet att det kan göras utan bryta regelverk
  • Se till att personal med likvärdig säkerhetsklassning, inte nödvändigtvis för flygplatsarbete, ska kunna flytta till Arlanda utan ytterligare säkerhetsprövning. Redan nu flyttas flygplatskontrollanter från andra flygplatser till Arlanda. Nu bör man även flytta över skyddsvakter från andra skyddsobjekt – väktare och ordningsvakter som har motsvarande säkerhetsgodkännande och kompetens att fullfölja uppgifterna efter snabbutbildning på plats.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.078