23948sdkhjf

Förslagen som påverkar branschen

I år har riksdagens ledamöter lämnat in 2 238 fristående motioner under motionstiden i höst. Flera av förslagen, som riksdagens kan ta ställning till, rör bussbranschen.

Från september till slutet av november inkom flera motioner som kan påverka kollektivtrafiken och bussbranschen, bland annat förslag om nationell strategi för kollektivtrafiken, höjd elbusspremie, ett färdmedelsneutralt och avståndsbaserat reseavdrag samt CSN-lån för den som omskolar sig till yrkeschaufför.

Här är några förslag som Sveriges Bussföretag granskat.

Förslag om höjd elbusspremie 

Vänsterpartiet har lämnat in en motion där de föreslår en ökning av anslaget jämfört med regeringen som budgeterat 462 miljoner till klimatpremier. Vänstern föreslår 1 000 miljoner kronor under 2023.

CSN-lån för omskolning till yrkeschaufför 

Socialdemokraternas Adnan Dibrani har föreslagit att det ska vara möjligt att söka studielån via CSN för omskolning till yrkeschaufför. Sveriges Bussföretag skriver att de delar uppfattningen att även busskörkort bör omfattas av möjligheten att söka CSN-lån, för att möjliggöra kompetensutveckling som leder till arbete i en bransch som efterfrågar förare.

Färdmedelsneutralt och avståndsbaserat reseavdrag 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet föreslår ett färdmedelsneutralt och avståndsbaserat reseavdrag, det efter att den nya regeringen beslutat att det nuvarande reseavdraget ska behållas. Vänsterpartiet och Miljöpartiet menar att regeringen bör återkomma med ett förslag i frågan, medan Centerpartiet anser att ”reseavdraget bör reformeras och bli avståndsbaserat och färdmedelsneutralt”. Sveriges Bussföretag ser positivt på förslagen och att flera av partierna delar deras syn på behovet av en reform av reseavdraget.

Utredning av energiskatt på kollektivtrafiken 

Centerpartiet och Vänsterpartiet har motionerat om energiskatten på kollektivtrafik, där syftet är att utreda hur elbussar och eldrivna kollektivtrafikfartyg kan undantas från energiskatt. Det handlar också om att verka för att elektrifierade bussar och att all utsläppsfri kollektivtrafik ska gynnas oavsett transportslag i EU-regelverket.

Nationell strategi för kollektivtrafiken 

Jessica Rodén (S) har lämnat ett förslag om att en nationell strategi för kollektivtrafiken ska tas fram. Motionen handlar bland annat om att säkerställa utbyggd kollektivtrafik för hela landet. Förslaget lyfter att fler parametrar än lönsamhetskrav måste styra, framför allt på landsbygden. Slutmålet är att kollektivtrafiken ska vara attraktiv, så att så många som möjligt väljer kollektivtrafiken framför bilen. Enligt Sveriges Bussföretag är det oklart vilken påverkan detta skulle få i praktiken, men de står bakom ambitionen och ser positivt på initiativet. 

Artikeln är en del av vårt tema om Nytt från branschorganisationen .

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.11