23948sdkhjf

Grönlund omvald i IRU

Anna Grönlund blev omvald som vice ordförande för IRU:s passagerarkommitté.

Sveriges Bussföretags branschchef Anna Grönlund omvaldes enhälligt till vice ordförande i IRU:s passagerarkommitté 7 november.  Hon har haft uppdraget sedan 2017. International Road Transport Union, IRU, är den internationella organisationen för yrkestrafik på väg. IRU företräder gods- och persontrafik och består av två likvärdiga kommittéer, den ena för godstrafik (CTM) och den andra för persontransport på väg, det vill säga buss och taxi (CTP).

– För Sveriges Bussföretag är det viktigt att vara en del av det internationella framförallt europeiska arbetet för bussbranschen. IRU har ett eget kontor i Bryssel med duktiga medarbetare som på plats följer och agerar kring det som sker inom EUs olika organ rörande buss- och persontransporter. Vi kan som medlemsorganisation här spela in våra synpunkter, byta erfarenheter med andra bussbranschorganisationer och ta del av den stora kunskap som finns hos IRU:s tjänstemän i Bryssel. Som vice ordförande har jag ännu större möjlighet att driva på för att de frågor vi i Sverige upplever som prioriterade får större fokus på den europeiska arenan, säger Anna Grönlund som är stolt och glad över det fortsatta förtroendet från kollegorna runt om i världen.

Valen till styrelserna i IRU:s båda kommittéer samt till IRU:s presidential executive, förbundets övergripande styrelse, ägde rum vid IRUs årsmöte i Geneve, där också IRUs huvudkontor är beläget.

Den tidigare ordföranden i IRU:s passagerarkommitté CPT, Jos Sales från Luxemburg, lämnade vid årsstämman sitt uppdrag, liksom den tidigare andre vice ordföranden, Christiane Leonard från BDO. De blir nu båda istället invalda i IRU:s huvudstyrelse, IRU Presidential Executive, som fokuserar på IRU:s interna utveckling och internationella arbete. Till ny ordförande i IRU:s passagerarkommitté CPT valdes vd för det belgiska bussförbundet, Patrick Westelinck. Till ny vice ordförande tillsammans med Anna Grönlund valdes Michael Nielsen, vd Dansk Persontransport, ett förbund som organiserar både buss- och taxiföretagen i Danmark.

I sitt tal direkt efter valet poängterade Patrick Westelinck att den samlade bussbranschen nu har ett unikt tillfälle att tydligt föra fram bussens fördelar både utifrån ett miljö- och kapacitetsperspektiv.

– Bussen är lösningen på många av de utmaningar som dagens samhällen har att hantera – klimatpåverkan, trängsel, rörlighet och ett positivt utbyte mellan människor och länder. Vi har som sektor också själva att agera proaktivt när det gäller den snabba digitaliseringen av persontransporter så att våra företag blir ledande aktörer i den utvecklingen och inte ställer sig vid sidan av, sa Patrick Westelinck.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.11