23948sdkhjf

Branschen mötte näringsministern

Näringsminister Ibrahim Baylan är ute på en förenklingsresa och mötte bussbranschen i Malmö 22 november – en bransch i skriande behov av just förenklingar. 

När näringsminister Ibrahim Baylans regelförenklings turné fredagen 22 november nådde Malmö mötte han 30-tal småföretagare på Svenskt Näringslivs kontor för att diskutera regelkrav och regelförenklingar. Representanter från Näringslivets Regelnämnd NNR, Tillväxtverket, Svenskt Näringsliv och företrädare för näringslivsförbund som Sveriges Bussföretag fanns på plats. Mikael Nilsson, vd för Tjörnarpsbuss, styrelseledamot Sveriges Bussföretag och ordförande i Skånes Bussföretag var på plats och företrädde bussbranschen.

Frågor som Mikael Nilsson lyfte var bland annat behovet av infrastruktur för tankning av biodrivmedel för både linjelagd busstrafik samt beställningstrafikbussar, behovet av samlade administrativa digitala on-line plattformar för turisttrafik inom EU och att elskatten för bussar bör slopas och jämställas med beskattningen för spårburen trafik. Mikael Nilsson poängterade också vikten av att den skälighetsparagraf för kör-och vilotider som Transportstyrelsen införde 2018 måste få större genomslagskraft och göra så att myndigheten inte sanktionerar buss- och åkeriföretag för fel som kan ses som misstag och mindre förseelser.

– Det var många bra frågor som jag fick möjligheten att framföra. Jag fick intrycket att både intresset och viljan för förenkling av regler för oss som företagare finns hos Ibrahim Baylan. En röd tråd i dagens samtal är att många företagare vill göra rätt för sig men att det är näst intill omöjligt med dagens krav och tillämpning av regler. Jag hoppas nu på återkoppling på det som togs upp, säger Mikael Nilsson.

Näringsminister Ibrahim Baylans förenklingsresa hade sitt första stopp i Eskilstuna 23 september. Vid detta första tillfälle samarrangerades den tillsammans med Näringslivets Regelnämnd NNR. Vid varje stopp genomför ministern en hearing med ett tjugotal olika företagare från några av Svenskt Näringslivs och NNR:s medlemsorganisationer. Detta för att ta reda på vilka regler och vilken regeltillämpning som företagen idag upplever betungande och vilka lösningar som kan behövas.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.297