23948sdkhjf

Bättre säkerhet för gasbussar

Sveriges Bussföretag välkomnar flera av förslagen i Transportstyrelsens utredning av olyckan med en gasbuss i centrala Stockholm i mars.

Nu har Transportstyrelsen presenterat den utredning som regeringen gav myndigheten i uppdrag att utföra mot bakgrund av den olycka som inträffade i mars 2019, då en gasbuss körde in i en skyddsbarriär till Klaratunneln i centrala Stockholm. Transportstyrelsen konstaterar att detta var en ovanlig och mycket allvarlig händelse och föreslår nu ett antal åtgärder för att minska konsekvenserna vid en eventuell liknande olycka i framtiden.

Säkerhetsmedvetandet är generellt sett högt bland de företag som verkar i bussbranschen. Enligt Trafikverket finns det i dag 15 000 registrerade bussar i vägtrafikregistret. Omkring en femtedel av dessa är gasdrivna bussar. Att ytterligare stärka kompetensen gällande säkerhetsfrågor ser Sveriges Bussföretag som positivt.

– Vi delar Transportstyrelsens bild av att gasdrivna bussar är säkra och fungerar väl. Vi tycker att Transportstyrelsen kommer med bra förslag avseende hur säkerheten kan förbättras. Säkerhetsfrågor, såväl när det gäller passagerarsäkerhet som trafik- och fordonssäkerhet, är av fundamental betydelse för branschen och våra medlemsföretag. Ett exempel på detta är branschgemensamma krav som ska uppfyllas när kollektivtrafik upphandlas och som syftar till att ha en så hög nivå på passagerar- och fordonssäkerhet som möjligt, säger Anna Grönlund, branschchef och vice vd i Sveriges Bussföretag.

Det åtgärdspaket som föreslås i utredningen innefattar kunskapshöjande åtgärder för såväl förare som räddningstjänster men också att utbildning i säkerhetsfrågor beaktas vid upphandling av busstrafik. Därtill ser man ett behov av att förbättra regler kring vägledning och information om begränsad framkomlighet avseende fordonshöjd och liknande. Man ser också möjligheten att använda sig av så kallat geostaket som ytterligare ett verktyg för att minimera risken för incidenter och olyckor.

– Tekniker som geostaket används redan i dag bland våra medlemsföretag, framförallt när det gäller hastighetsanpassning. Branschens erfarenheter visar att det återstår utmaningar innan tekniken kan bidra till den lösning som utredningen vill se. Grundläggande är att kommande konkreta åtgärder är generella till sin karaktär och inte leder till kostnadsdrivande särkrav. En sådan utveckling kan leda till onödiga kostnader vilket i förlängningen riskerar att skapa en dyrare kollektivtrafik, något som i så fall skulle motverka strävan mot ett ökat kollektivtrafikresande. För att hitta goda, säkra lösningar ser Sveriges Bussföretag fram emot att få bidra med erfarenhet, kompetens och det entreprenörskap som finns hos medlemsföretagen, säger Anna Grönlund.

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Sänd till en kollega

0.078