23948sdkhjf

Schön: ”Rädda kollektivtrafiken!”

Från överskott till underskott – risk för minskad regional kollektivtrafik om inget görs nu, skriver Gunnar Schön, ordförande i Sverige Bussföretag.

DEBATT

Sverige är mitt i en av de största upphandlingsperioderna för svensk busstrafik på 10 år. Under perioden 2019-2022 kommer busstrafik för minst 100 miljarder kronor att upphandlas, upphandlingar som sker mitt under brinnande pandemi. Vilken kollektivtrafik kommer svenska folket kunna räkna med efter 2020?

Den svenska kollektivtrafiken, både med buss, tåg, pendelbåtar och taxi, är i huvudsak offentligt upphandlad av privata företag, både stora och små. Det är en ordning som gett svenska folket mer och bättre kollektivtrafik för pengarna när marknaden för kollektivtrafik i Sverige öppnades för konkurrens på 1990-talet. År 2015 reglerades den upphandlande busstrafiken av 304 avtal med regionala kollektivtrafikmyndigheter och 68 olika operatörer. De olika länen har allt från ett enda avtal, till över 60 avtal, som spänner över trafik med en enda buss till ett helt läns trafik med flera hundra bussar.

Varje år görs 1,6 miljarder resor med de regionala kollektivtrafikmyndigheternas kollektivtrafik, vilket motsvarar 96 procent av bussresorna och 88 procent av tågresorna. De senaste åren (2006-2019) har kollektivtrafikens andel av resandet ökat från 18 till 31 procent. Därtill kommer den linjelagda buss- och tågtrafik som körs av kommersiella aktörer, såsom expressbussar och nationell tågtrafik. Men kollektivtrafikresandet har under pandemin minskat med över 15 procent per maj månad enligt Kollektivtrafikbarometern.

Under pandemin har vi på ett mycket tydligt sätt uppmanats att undvika resor i den allmänna kollektivtrafiken och många har valt att arbeta eller studera hemifrån. Det har lett till minskade biljettintäkter, samtidigt som flera regioner, bland annat Stockholm, har valt att upprätthålla ett i stort sett intakt utbud för att minimera trängseln ombord på bussarna. Beräkningar visar att landets regioner kan ha mist 7,5 miljarder kronor i beräknade biljettintäkter när 2020 är till ända. Regeringen har gett sammanlagt 5 miljarder kronor i stöd till kollektivtrafiken, varav 2 miljarder ska utbetalas näsa år.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har beräknat att svenska regioner och kommuner 2020 kommer göra sitt bästa bokslut på många år tack vare omfattande statliga stöd under pandemin. Men i enlighet med kommunallagen får inte regioner och kommuner föra över överskott till från löpande verksamhet till efterföljande år. Överskottet blir istället ökat eget kapital. SKR har skrivit till regeringen och begärt en tillfällig ändring av kommunallagen med anledning av detta. Om regionerna ges möjlighet att skjuta fram en del av årets överskott skulle Sveriges kollektivtrafik kunna säkras i ett längre perspektiv. Än så länge har regeringen inte gett något besked, men ju närmare vi kommer årsskiftet desto mindre troligt blir en sådan tillfällig lagändring. Regionerna kan därför ha några riktigt tuffa år framför sig. En situation som riskerar att ge alla landets kollektivtrafikresenärer sämre möjligheter att ta sig till arbete, skola och fritidsaktiviteter på ett klimatsmart och trafiksäkert sätt.

Vi behöver säkra kollektivtrafikens samhällsbärande funktion under och efter pandemin NU.

Svensk kollektivtrafik behöver säkerställa ett robust system med tillräcklig kapacitet för trygghet och minskad smittspridning av Covid-19, minskat intäktstapp och ökat resande när krisen är över. Ett robust kollektivtrafiksystem gör att vi tillsammans kan skynda på en grön nystart och omställning till ett hållbart transportsystem och ge människor jämlika förutsättningar till studier och arbete även efter pandemin.

Om vi inte agerar nu är det stor risk att den svenska kollektivtrafiken hamnar i en nedåtgående spiral med sämre ekonomi, indragna turer och nedlagda linjer som leder till att färre väljer att resa med kollektivtrafiken. Konsekvensen blir ökade utsläpp av växthusgaser, minskade arbetsmarknadsregioner och minskad tillgänglighet i hela Sverige.

Vi har fyra konkreta förslag till åtgärder som omgående kan göra skillnad

  • Vi vill uppmana regeringen att se över möjligheten att låta landets regioner flytta med sig del av årets överskott till kommande år.

  • Vi vill också uppmana landets regionala beslutsfattare att trots en tuff situation värna kollektivtrafiken i de regionala budgetar som nu klubbas i landets regionfullmäktige inför kommande år.

  • Människors oro för att resa i kollektivtrafiken riskerar att dröja kvar. Här behöver vi kommunicera tillsammans. Vi anser att regeringen ska anslå medel för en informationskampanj i regi av Trafikverket i samverkan med sektorns företrädare med fokus på trygga resor i kollektivtrafiken som vi tillsammans kan kommunicera när pandemin släpper greppet.

  • När resenärerna återvänder vill vi kunna erbjuda dem en attraktiv och effektiv kollektivtrafik. Bussen ska vara bekväm och snabb. Därför är det nu, när Trafikverkets arbete med ny inriktningsplanering pågår, viktigt att rikta särskilda öronmärkta medel för framkomlighetsåtgärder för busstrafiken på statliga vägar, såsom kollektivtrafikkörfält och signalprioritering.

Mitt under brinnande pandemi har vi chans till omstart. Tillsammans för framtidens kollektivtrafik.

GUNNAR SCHÖN, ordförande Sveriges Bussföretag inom Transportföretagen

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.098