23948sdkhjf

Kostnader för biodrivmedel riskerar öka

Sverige har en tidsbegränsad befrielse för flytande biodrivmedel ännu i 18 månader – vad som händer därefter är oklar men den svenska regeringen måste agera, enligt Sveriges Bussföretag

Sverige har fram till 2022 en skattebefrielse för flytande biodrivmedel. En befrielse som är beslutad i Bryssel. Vad som sker efter detta är i dagsläget oklart, men om skattebefrielsen försvinner kommer regionernas tillika Sveriges kostnader för kollektivtrafik att öka med avsevärda summor. Landets kommuner och regioner, genom sina regionala kollektivtrafikmyndigheter, kan tvingas välja mellan minskat trafikutbud och minskad andel biodrivmedel. Kring dessa utmaningar möttes 4 maj Hans-Erik Haag, VD Blåklintsbuss och ansvarig för Sveriges Bussföretags avdelning Östergötland- Sörmland, och Julie Tran (C), regionråd och ordförande för trafik- och samhällsplaneringsnämnden i Region Östergötland, i konstruktiva samtal.

Bussarna i den svenska kollektivtrafiken kör till över 85 procent på biodrivmedel och el. Något som Hans-Erik Haag vill fortsätta göra.

– För mig och alla mina kollegor är det viktigt att kunna fortsätta köra våra bussar så klimatsmart som möjligt, oavsett om det är i turisttrafik eller i den linjelagda kollektivtrafiken. Om det biodrivmedel som jag i dag tankar bussen med går upp med 5-6 kronor litern vilket prognosen pekar mot, så kan det bli omöjligt för mig och mitt företag att hantera detta, säger Hans-Erik Haag.

Hans-Erik Haag ser också med mycket stor oro på vad ett sådant scenario kan åstadkomma för den kollektiva trafiken i Östergötland. Hans oro delas av ansvarigt regionråd Julie Tran.

– För rena och höginblandade biodrivmedel, som exempelvis etanol, RME eller HVO, är en fortsatt skattebefrielse nödvändig. Utan detta styrmedel kommer klimatomställningen att försvåras för kollektivtrafiken, lastbilstransporterna, lantbruket och privatbilister, säger Julie Tran som också välkomnade initiativet från Hans-Erik Haag till mötet.

Om inte fortsatt skattebefrielse medges för flytande biodrivmedel kommer kostnaderna för den kollektiva trafiken att öka med 700 miljoner per år enligt branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik. Denna ökade kostnad måste finansieras.

– Jag som är politiskt ansvarig för kollektivtrafiken i Östergötland ser att biodrivmedel har en central roll i arbetet med att nå Sveriges och Parisavtalets klimatmål. En utebliven skattebefrielse skulle leda till en fördyring på cirka 40 miljoner kronor per år bara för Östergötlands kollektivtrafik. Vi vill inte behöva välja mellan ett attraktivt trafikutbud eller att fortsatt köra klimatsmart, säger Julie Tran.

Beslutet om eventuell fortsatt skattebefrielse tas av EU-kommissionen och det är den svenska regeringen som måste ansöka. Sveriges Bussföretag har tillsammans med många andra pekat på att ett besked brådskar – förutsättningarna för den svenska kollektivtrafiken behöver klargöras. Många regioner brottas redan idag med stora ekonomiska problem i pandemins spår. Om tillgången till råvaror för biodrivmedel begränsas samtidigt som kostnaderna ökar med högre skatter kan den ledande utvecklingen mot en fossilfri fordonsflotta som svensk kollektivtrafik tagit i många år tvärbromsa och backa.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.163