23948sdkhjf

Res med oss till framtiden

Pandemin har utmanat kollektivtrafiken, men ger oss också möjlighet att formulera framtidens kollektivtrafik. Tillsammans nystartar vi nu kollektivtrafiken för att välkomna tidigare, befintliga och nya resenärer åter.

En effektiv och attraktiv kollektivtrafik är en förutsättning för ett hållbart samhälle med både fungerande städer och en levande landsbygd. Kollektivtrafiken minskar klimatutsläppen. Långt över 90 procent av kollektivtrafiken drivs i dag med el eller förnybara drivmedel. Det innebär att varje ökning av andelen resande med kollektivtrafik minskar utsläppen. Var person som kliver ur bilen och på bussen eller tåget minskar vår klimatpåverkan. Utbudet, tillgängligheten och kvalitén i kollektivtrafiken har ökat på senare år. Satsningar på exempelvis regional tågtrafik och kapacitetsstark busstrafik har stärkt kollektivtrafikens attraktivitet och bidragit till att ställa om transportsystemet. För en fortsatt omställning till hållbara transporter krävs nya expansiva och innovativa satsningar i både storstadsområdena som glesbygden.

Kollektivtrafiken vidgar arbetsmarknaderna och underlättar för företag att rekrytera rätt kompetens.

Under pandemin har kollektivtrafikresandet rasat från 31 procent av det motoriserade resandet 2019 till 20 procent 2021. Konsekvensen har blivit miljardförluster för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna, bussföretagen och tågföretagen. Vänder inte utvecklingen riskeras indragna turer och nedlagda linjer.

Samtidigt ser vi att flera regioner nu ser över sina biljettsystem och anpassar sig till delvis förändrade resmönster. Man satsar på nya fordon, terminaler och elbussar i hela landet. Nya koncept för anropsstyrd trafik och serviceresor etableras i glesbygd. Digitala resenärer och uppkopplade fordon knyts ihop i smarta IT-lösningar på olika plattformar, människor ges nya möjligheter att planera och skräddarsy sin kollektiva resa. Nya tåg, tysta och klimatsmarta bussar och taxibilar som körs på el eller olika biodrivmedel sätts i trafik i hela landet. Vi reser tillsammans – men vill samtidigt möjliggöra individuella val i allt högre utsträckning.

För att utveckla kollektivtrafiken och minska kostnaderna behöver vi optimera trafiksystemen så att de olika transportslagen används där de gör bäst nytta och ger mest kollektivtrafik för pengarna. Just nu pågår ett intensivt arbete med planering för hela Sveriges infrastruktur, på nationell och regional nivå. Det ger oss unika möjligheter att öka kapaciteten där den begränsar kollektivtrafikens framkomlighet och utveckling och prioritera underhåll av kollektivtrafikens infrastruktur. Trafikverket, regionala kollektivtrafikmyndigheter, underhållsföretag och trafikföretagen måste i ökad utsträckning planera tillsammans och prioritera framkomlighet för kollektivtrafiken.

2030 ska 4 av 10 motoriserade resor vara kollektiva! I juni samlar vi branschen för att diskutera branschens gemensamma program för framtidens kollektivtrafik som nu är ute på remiss.

För att klara Sveriges klimatmål, bygga städer och landsbygd hållbara för framtiden samt nå ökad sysselsättning och integration är kollektivtrafiken det verktyg samhället behöver. Vi lovar att genomföra en rad åtgärder inom ramen för detta, åtgärder som förpliktigar till engagemang hos landets regionala kollektivtrafikmyndigheter och trafikföretag. Men vi behöver också stöd på nationell nivå för att nå ända fram och bjuder in regeringen till konstruktiva samtal för en framtid byggd på hållbar mobilitet.

Johan Wadman, vd Svensk Kollektivtrafik, Pierre Sandberg, vd Tågföretagen och Anna Grönlund, branschchef och vvd Sveriges Bussföretag.

Artikeln är en del av vårt tema om TRAFIK: Debatt.

Kommentera en artikel
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.085