23948sdkhjf

Ris och ros i Sveriges Bussföretags rapport om upphandlingar

I en ny rapport granskar Sveriges Bussföretag 18 upphandlingar av busstrafik. Rapporten pekar på brister i att följa indexrekommendationer, men ger också beröm.

I rapporten ”Minskad kollektivtrafik i spåren av Coronakrisen påverkar busstrafiken framåt” för 2021, som publicerades på onsdagen, tittar Sveriges bussföretag närmare på hur regioner följer branschens indexrekommendationer och rekommendationer kring hållbar utveckling av kollektivtrafiken. Den upphandlade regionala trafiken står för omkring 52 miljarder kronor varje år, och rapporten visar på flera brister, men även goda exempel.

Sveriges Bussföretag har gått igenom 18 upphandlingar av busstrafik från regionala kollektivtrafikmyndigheter, och kan konstatera att alla inte följer de indexrekommendationer och de rekommendationer som tagits fram gemensamt av Kollektivtrafikens Avtalskommitté, KollA.

Coronakrisen sargade den svenska kollektivtrafiken hårt. Intäktsbortfallet för landets regionala kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och länstrafikbolag kommer enligt beräkningar att bli 7,5 miljarder kronor 2021 jämfört med 2019. Nu är det viktigare än någonsin att hantera kollektivtrafikens resurser klokt. De branschgemensamma rekommendationer som tagits fram inom Kollektivtrafikens Avtalskommitté är viktiga verktyg för detta. Nu behöver vi satsa våra gemensamma resurser på att vinna tillbaka våra tappade resenärer genom att utveckla en attraktiv kollektivtrafik för ett hållbart samhälle, säger Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag, i en kommentar.

Foto: Sveriges Bussföretag. Anna Grönlund, branschchef Sveriges Bussföretag.

I rapporten menar Anna Grönlund också: 

"Både Trafikförvaltningen Region Stockholm, SL, och Västtrafik har tydliga avstämningspunkter när och om avtalsparterna enas om att aktivera incitamentsdelen. Det är bra riskhantering, eftersom ingen kan förutspå hur resandet kommer att utvecklas
när väl restriktionerna försvinner. Här valde tyvärr Skånetrafiken att inte ha sådan avstämningstidpunkt vilket innebär kraftig förskjutning av affärsrisken till nackdel för trafikföretagen."

Rapporten visar också på att avsteg har tagits från rekommendationer från indexering, något som bland annat gjorts i upphandlingar av Region Gotland och Region Gävleborg.

Index är skapat för att bibehålla affärsneutraliteten genom hela kontraktstiden. Kollektivtrafik handlas som regel upp på lång tid, tio år är normal kontraktstid. För att kunna hushålla med samhällets pengar är det viktigt att avtalet över tid inte gynnar eller missgynnar någon. Vi har över åren utvecklat en god praxis genom Kollektivtrafikens Indexråd och dess rekommendationer, säger Lars Annerberg, ansvarig upphandlad linjetrafik och index Sveriges Bussföretag.

Ett gott exempel som Sveriges Bussföretag lyfter fram är Skånetrafiken, som har tagit bort detaljkrav om bussars maxålder för att möjliggöra att använda dessa längre genom löpande underhåll. Skånetrafiken ställer heller inga krav på snittålder, utan kräver istället "nybusskänsla", vilket innbeär att bussen ska ha samma snygga och fräscha utseende under hela trafiktiden. Det är ett stort kliv framåt inom kollektivtrafiken med större fokus på hållbarhet. 

Kommentera en artikel
Meddela redaktionen
Utvalda artiklar

Nyhetsbrev

Sänd till en kollega

0.093